Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

Are you new to blogging, and do you want step-by-step guidance on how to publish and grow your blog? Learn more about our new Blogging for Beginners course and get 50% off through December 10th.

Nätverk Sydöland 14 jan 2021

Vi börjar komma igång, snart är nog alla representanter på plats för varje socken. Alla känner sig inte redo att göra prioriteringar bland sakfrågor utan vill lyssna runt i socknarna först. Därför gör vi en ny prioriteringsrunda inför nästa träff om tre veckor: StrandskyddBostäderSeniorboendeInflyttningHamnarnaBåtfärjaCykelledenToaletterÖdehus/tomma lokalerKontorshotellAlunskolanFiberKalkbrotten i Grönhögen och AlbrunnaVatten o avloppServiceBesöksnäringKultur/konserter/samlingslokalerHastigheten i byarnaFöretagandeKollektivtrafikSamsyn lantbruk och … Fortsätt läsa Nätverk Sydöland 14 jan 2021

Nätverk Sydöland

Nätverk Sydöland hade sitt första möte i december, med överlämning från uppstartgruppen och Kraftsamling Sydöland, introduktion av oss som ska representera socknarna samt en runda vad vi fått med oss som viktiga frågor att lyfta för Sydöland. På kommunens hemsida ligger nu info om nätverket och representanter från de sex socknarna. Även lokaltidningarna informerar Nytt … Fortsätt läsa Nätverk Sydöland

De kan inte tysta oss alla

"Vi skulle ta och överrösa dem med vanliga brev. Istället för mail." God idé! Här kommer en färdig text att skicka till riksdagsledamöterna i din valkrets. Ladda ner pdf: yttrandefrihet.pdfDownload eller kopiera texten: Till våra folkvalda riksdagsledamöter i ............................................... län Lista https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/ Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm Yttrandefriheten är grunden för demokrati De sociala … Fortsätt läsa De kan inte tysta oss alla

Yttrandefriheten är grunden för demokrati

På senare tid har så många uttryckt med Eyorestämma "Vad kan vi göra?" Här en idé. Yttrandefriheten inskränks mer och mer. Dags att säga ifrån. Hör av dig till politikerna. Makten utgår från folket. De är betydligt mer känsliga för folkopinionen än du anar. Här hittar du dina riksdagsledamöter. Välj valkrets för ditt län. https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Fortsätt läsa Yttrandefriheten är grunden för demokrati

Nytt boende i Grönhögen/Sydöland? Intresseanmälan

Nytt boende i Grönhögen? Det planeras för fullt i Grönhögen, för bostäder och verksamheter. Intresseanmälan har två syften. Dels för att markägare och exploatörer lättare ska få underlag för planering, dels för att i ett så tidigt skede som möjligt upprätta kontakten mellan intressenter och byggare. För mer information om vad som planeras, klicka här>> … Fortsätt läsa Nytt boende i Grönhögen/Sydöland? Intresseanmälan

Äntligen hela Grönhögen

Efter att ha skrivit till politikerna att prioritera detaljplanen för Syrenvägen passade jag på att förstärka budskapet med insändare i tidningen. Både Barometern och Ölandsbladet publicerade, det kom till och med en positiv replik från kommunen! Sen kom beskedet, politikerna sa ja. Syrenvägen ska detaljplaneras! Så nu är alla detaljplaner på gång för Grönhögen. Politikerna … Fortsätt läsa Äntligen hela Grönhögen

Olika sätt att stimulera inflyttning

Fritidsägarna kom redan i mars till Öland. De har stannat kvar. Många som jobbat på distans förhandlar nu med arbetsgivare hur de kan permanentera arrangemenget. De som tidigare varit här några månader av året har förlängt säsongen. Fler och fler upptäcker hur fint det är här på våren och hösten. Borgholms kommun är på charmoffensiven. … Fortsätt läsa Olika sätt att stimulera inflyttning

Planera hela Grönhögen nu!

Jag har skrivit till politikerna. Prioritering av detaljplaner diskuteras på Plangruppens möte 8 oktober & beslutas på Samhällsbyggnadsnämndens möte 15 oktober.Planera hela Grönhögen. Detaljplanen för Syrenvägen-Nybovägen behöver en handläggare nu!Under många år har kommunen prioriterat att göra Färjestaden till stad, utvecklingen av mindre orter och byar har fått stå tillbaka. Trenden har vänt, idag flyttar folk … Fortsätt läsa Planera hela Grönhögen nu!