Olika sätt att stimulera inflyttning

Fritidsägarna kom redan i mars till Öland. De har stannat kvar. Många som jobbat på distans förhandlar nu med arbetsgivare hur de kan permanentera arrangemenget. De som tidigare varit här några månader av året har förlängt säsongen. Fler och fler upptäcker hur fint det är här på våren och hösten. Borgholms kommun är på charmoffensiven. … Fortsätt läsa Olika sätt att stimulera inflyttning

Planera hela Grönhögen nu!

Jag har skrivit till politikerna. Prioritering av detaljplaner diskuteras på Plangruppens möte 8 oktober & beslutas på Samhällsbyggnadsnämndens möte 15 oktober.Planera hela Grönhögen. Detaljplanen för Syrenvägen-Nybovägen behöver en handläggare nu!Under många år har kommunen prioriterat att göra Färjestaden till stad, utvecklingen av mindre orter och byar har fått stå tillbaka. Trenden har vänt, idag flyttar folk … Fortsätt läsa Planera hela Grönhögen nu!

Detaljplaner Grönhögen status sep 2020

Varför är detaljplanerna så viktiga? Trenden har vänt, idag flyttar folk från städer, de söker sig till landet, till mindre orter, där bykänslan finns kvar och man kan bo granne med maten och naturen. Man söker en plats där tryggheten och lugnet ger livet en djupare mening. Med fiberbredband kan du jobba på distans, något … Fortsätt läsa Detaljplaner Grönhögen status sep 2020

Muddring och fix av pir i Grönhögens hamn

Om några veckor drar arbetet igång. Det blir muddring av hamnen och fix av pir enligt planen som presenterades vid samrådsmötet 29 augusti 2019 Projektet försenades ett år när en oening miljödomstol helt oväntat sa nej till upplägget av muddermassor, pga av att del av upplägget skulle hamna inom strandskyddat område. Kommunen tvingades ladda om, … Fortsätt läsa Muddring och fix av pir i Grönhögens hamn

Mellan havet och alvaret, från strandskydd till Natura 2000

Strandskydd och andra restriktioner begränsar var man får bygga. Något Claes Elinder skriver detaljerat om i boken Rädda Sydöland. Även stort tack till Anders Andersson, planarkitekt på kommunen, som tålmodigt förklarat vad som gäller. I Mörbylånga kommun är strandskyddet 300 meter. "Utökat skydd längs Ölands kustStrandskyddet omfattar enligt lag (Miljöbalken 7 kap 13 §) land- … Fortsätt läsa Mellan havet och alvaret, från strandskydd till Natura 2000

Recension och tidningsartiklar

Både Ölandsbladet och Barometern har varit på besök i galleriet: Öppnade galleri i sitt egna garage, Barometern 7/21/2020Eva har ett galleri i sitt garage, Ölandsbladet 7/19/2020Flera konstutställningar på södra Öland, Barometern 7/6/2020 Förutom den fina artikeln om galleriet har bloggen Alvarsamt recenserat min senaste bok: "Man måste själv läsa sig fram till sanningen inom en mängd … Fortsätt läsa Recension och tidningsartiklar

Hamnar

Uppdatering 12 juli 2020. Länsstyrelsen har sagt ja till muddring och fix av pir. Beslut tillståndDownload Muddring av Grönhögens hamn har varit på gång länge. Nästa vecka (v28) väntas äntligen beslut från Länsstyrelsen. Muddringen var redan godkänd men en oening miljödomstol sa nej till upplagsplatsen. (edit 26 juli, lagt till kommunens brev) En oenig miljödomstol … Fortsätt läsa Hamnar